Promujemy najbardziej twórcze i innowacyjne zespoły projektowe, pionierów nowych technologii, młodych na start, artystów, fotografów, pisarzy, architektów. Projektują oni nie tylko meble, lampy i akcesoria, ale także domy mieszkalne, wnętrza, jachty, tkaniny i modę. Pasjonuje ich fotografia, otaczająca przyroda, kultura, relacje międzyludzkie, rękodzielnictwo. To oni przygotowują wystawy, prowadzą warsztaty, wprowadzają nowe materiały i technologie oraz wyznaczają trendy.

Wkład projektantów w rozwój wzornictwa przemysłowego i poprawę komfortu naszego życia jest trudny do przecenienia, nie chcemy przejść obok tego obojętnie.